Ambulante begeleiding

Wat is ambulante begeleiding?

Ambulante begeleiding vindt plaats op op de reguliere (speciale) basisschool op de basis van een ondersteuningsarrangement. Afhankelijk van de ernst van de stoornis (TOS en/of SH) en de hulpvraag van de school kan begeleiding ingezet worden. De ambulant begeleider komt dan op de school om school en leerkracht te ondersteunen bij het werken met deze leerling.

Begeleiding kan bestaan uit; informatie geven over de stoornis, gesprekken met leerkracht, ouders, intern begeleider, observaties, onderzoeken, begeleiding leerkracht dmv observaties of gesprekken, ondersteuning van de leerling.

De Professor Burgerschool werkt samen met de Ambulante Dienst Primair Onderwijs Amsterdam.

Locaties waar je kunt aanmelden

Amsterdam

Ambulante Dienst - PO Amsterdam

Hier kunt u een kind aanmelden voor ambulante begeleiding of voor de Professor Burgerschool in Amsterdam.

Bezoek de site