Het onderwijs

Het onderwijs

De leerlingen van de Professor Burgerschool hebben een gemeenschappelijk kenmerk: slechthorendheid. Verder vormen zij een afspiegeling van de Nederlandse bevolking. De kleinschaligheid van de school maakt dat er bijna ieder jaar enkele combinatie groepen zijn. Soms worden wij genoodzaakt, door uitstroom of aanmelding, in januari nieuwe groepssamenstellingen te maken. Dit gaat nooit ten koste van de kwaliteit van het onderwijs.

Op school kan gebruik worden gemaakt van vernieuwde klassenapparatuur of soloapparatuur, waardoor de kinderen minder last hebben van omgevingslawaai.

Inrichting van het onderwijs

Wij verzorgen onderwijs, ondersteuning en begeleiding voor leerlingen met een auditieve beperking. Op basis van audiologisch onderzoek is een gehoorverlies vastgesteld tussen 35 en 80 decibel bij het beste oor zonder gehoortoestel. Leerlingen met een groter gehoorverlies kunnen ook bij ons geplaatst worden mits de leerling, wat betreft de communicatie,  aangewezen op het gesproken Nederlands aangevuld met ondersteunende gebaren.

Door de problemen met in het gehoor hebben onze leerlingen specia­listische hulp nodig bij hun totale ontwikkeling. De ontwikkeling van commu­nicatie en taal staat daarbij altijd centraal. Ons onderwijs richt zich op het be­halen van de landelijk vastgestelde kerndoelen voor het primair onderwijs (SLO). We werken zoveel mogelijk met reguliere methodes en gaan daarbij zoveel mogelijk uit van hoge verwachtingen en haalbare doelen.

Leerlingpopulatie

De Professor Burgerschool biedt speciaal onderwijs aan leerlingen met een auditieve beperking in de leeftijd van 2,5 t/m 13 jaar.

Lees meer

Inrichting van het onderwijs

Op de Professor Burgerschool werken wij in 3 verschillende bouwen; onderbouw (peuters, groep 1-2 en groep 3), middenbouw (groep 4 en 5) en bovenbouw (groep 6 t/m 8).

Lees meer

Speerpunten en ontwikkeling

Professionalisering is in het onderwijs van groot belang en ons moto is dan ook 'Elke dag een beetje beter!'

Lees meer

Onderwijsaanbod

Op de Professor Burgerschool zijn we trots op ons onderwijs. We zijn een school en zien het als onze opdracht om goed en passend onderwijs te bieden voor onze leerlingen. We doen dit door bewuste keuzes te maken in ons aanbod en aanpak.

Lees meer

Ontwikkelings-perspectief (OPP)

De ontwikkeling van elke leerling wordt in kaart gebracht en gevolgd in een ontwikkelingsperspectiefplan. Dit plan geeft houvast voor het handelen in de klas.

Lees meer

Schoolstandaard en (tussentijdse) uitstroom

Op de Professor Burgerschool is in het kader van de ontwikkeling naar opbrengstgericht werken een schoolstandaard vastgesteld. Daarmee beschrijven we naar welke niveaus we met ons onderwijs toewerken. We willen het maximale resultaat uit al onze leerlingen halen!

lees meer