De Professor Burgerschool

Over de school

De Professor Burgerschool is een openbare school voor speciaal onderwijs. Bij ons op school zijn leerlingen welkom, in de leeftijd van 2,5 tot 13 jaar. Ze zijn slechthorend of slechthorend functionerend en als gevolg daarvan kunnen zich op een of meer ontwikkelingsgebieden (spraak/taal, sociaal/emotioneel, cognitief, sensomotorisch en schoolse vaardigheden) achterstanden voordoen.

Op onze school zitten ongeveer 65 leerlingen. Daarnaast worden ongeveer 30 slechthorende  leerlingen ambulant begeleid op (speciale) basisscholen in de regio. Binnen de school werken wij in drie verschillende units; onderbouw (peuters, groep 1-2), middenbouw (groep 3 t/m 5) en bovenbouw (groep 6 t/m 8). En hebben wij een nauwe samenwerking met de Alexander Roozendaalschool.

Missie en visie

De Professor Burgerschool vaart een duidelijke, toekomstgerichte koers die helder beschreven staat in onze missie en visie welke aangevuld wordt door onze kernwaarde 'Humaniteit'.

Lees meer

Ons team

Op de Professor Burgerschool werkt een professioneel team samen aan onderwijs en specialistische ondersteuning voor elke leerling. Alle medewerkers zijn nauw betrokken bij de vormgeving van het onderwijs.

Het team

Het Onderwijs

Wij verzorgen onderwijs, ondersteuning en begeleiding voor slechthorende (SH) en slechthorend functionerende leerlingen. De samenwerking tussen alle professionals die met de leerlingen werken zorgt voor een optimale leeromgeving.

Lees meer

Zorg in de school

Op de Professor Burgerschool bieden wij gepaste zorg, geïntegreerd binnen ons onderwijsaanbod.

Lees meer

Wanneer heb je gehoorverlies?

Bij een gehoorverlies kan het leren van taal niet vanzelf gaan. Kinderen met een gehoorverlies kunnen veel moeite hebben om de gesproken taal goed te kunnen horen, waardoor zij moeite kunnen hebben met praten en soms ook met het begrijpen van taal. Maar wanneer is er sprake van een gehoorverlies?

Lees meer

Stichting VierTaal

Onze school is onderdeel van Stichting VierTaal. VierTaal is een instelling met openbare scholen en ambulante diensten voor primair en voortgezet cluster 2 onderwijs aan leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking in de leeftijd van 2,5 tot 18 jaar. De scholen en diensten van VierTaal bevinden zich in Almere, Amsterdam, Den Haag en Schagen.

Lees meer