De Professor Burgerschool

Over de school

De Professor Burgerschool is een openbare school voor speciaal onderwijs. Bij ons op school zijn leerlingen welkom, in de leeftijd van 2,5 tot 13 jaar. Ze zijn slechthorend of slechthorend functionerend en als gevolg daarvan kunnen zich op een of meer ontwikkelingsgebieden (spraak/taal, sociaal/emotioneel, cognitief, sensomotorisch en schoolse vaardigheden) achterstanden voordoen.

Op onze school zitten ongeveer 65 leerlingen. Daarnaast worden ongeveer 30 slechthorende  leerlingen ambulant begeleid op (speciale) basisscholen in de regio. Binnen de school werken wij in drie verschillende bouwen; onderbouw (peuters, groep 1-2 en groep 3), middenbouw (groep 4 en 5) en bovenbouw (groep 6 t/m 8). En hebben wij een nauwe samenwerking met de Alexander Roozendaalschool.

Op de Professor Burgerschool hebben we een schoolhond. Pip is een Labradoodle, een hypoallergeen ras. Door haar gedragskenmerken uitermate geschikt als contacthond.

Wat doet Pip op school?

Samen met haar baasje Aafke is Pip vier of vijf dagen in de week op school. Een schoolhond troost, helpt en luistert. Ze geeft kinderen meer zelfvertrouwen en helpt ze zich op hun gemak te voelen. Hierdoor kruipen verlegen kinderen bijvoorbeeld uit hun schulp en kan zij op sociaal-emotioneel en intuïtief gebied veel toevoegen.

Pip is een goede luisteraar en helpt kinderen die moeite hebben met lezen. Het geeft niks als een kind zich een keer verspreekt of een woord verkeerd uitspreekt. Een schoolhond is geduldig, geeft geen commentaar en zal hem/haar niet uitlachen of verbeteren. Op deze manier krijgen de leerlingen meer plezier en zelfvertrouwen in het lezen.

Pip helpt kinderen duidelijk te communiceren met hun klasgenoten. Honden zijn net mensen: als je niet duidelijk tegen ze bent, begrijpen ze niet wat ze moeten doen. Met de schoolhond kun je commando spelletjes spelen in de klas, buiten of in de speelzaal. De hond spiegelt je gedrag. Ben je onduidelijk en/of heb je een onzekere lichaamshouding of zachte stem dan zal ze je niet begrijpen. Zo kun je de link leggen naar klasgenoten; die luisteren ook niet als je niet heel duidelijk zegt wat je van ze wilt. Op deze manier leren kinderen op een duidelijk communiceren en werken ze aan een weerbare houding.

Waarom een schoolhond?

Een schoolhond werkt rustgevend, je kunt er mee knuffelen en moeilijke gesprekken meevoeren. Ze geeft onvoorwaardelijke liefde en verhoogt het zelfvertrouwen van de leerlingen. Wij zijn blij dat wij kinderen dit op onze school als extra  kunnen aanbieden.

Missie en visie

VierTaal heeft een missie: Gelijke kansen door verschil te maken! Met het VierTaal InstellingsPlan (het VIP) geven richting aan de komende jaren met vijf strategische speerpunten. Samengevat: thuis nabij en meer inclusief waar het kan, speciaal als het nodig is en altijd in verbinding met de maatschappij.

Lees meer

Ons team

Op de Professor Burgerschool werkt een professioneel team samen aan onderwijs en specialistische ondersteuning voor elke leerling. Alle medewerkers zijn nauw betrokken bij de vormgeving van het onderwijs.

Het team

Het Onderwijs

Wij verzorgen onderwijs, ondersteuning en begeleiding voor leerlingen met een auditieve beperking. De samenwerking tussen alle professionals die met de leerling werken zorgt voor een optimale leeromgeving.

Lees meer

Zorg in de school

Op de Professor Burgerschool bieden wij gepaste zorg, geïntegreerd binnen ons onderwijsaanbod.

Lees meer

Wanneer heb je gehoorverlies?

Bij een gehoorverlies kan het leren van taal niet vanzelf gaan. Kinderen met een gehoorverlies kunnen veel moeite hebben om de gesproken taal goed te kunnen horen, waardoor zij moeite kunnen hebben met praten en soms ook met het begrijpen van taal. Maar wanneer is er sprake van een gehoorverlies?

Lees meer

Stichting VierTaal

Onze school is onderdeel van Stichting VierTaal. VierTaal is een instelling met openbare scholen en ambulante diensten voor primair en voortgezet cluster 2 onderwijs aan leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking in de leeftijd van 2,5 tot 18 jaar. De scholen en diensten van VierTaal bevinden zich in Almere, Amsterdam, Den Haag en Schagen.

Lees meer