DeelRaad

De DeelRaad (DR) VierTaal SO Amsterdam vertegenwoordigt medewerkers en ouders. Deze oudergeleding en personeelsgeleding gaat in overleg met de directie. De DR kijkt mee met de plannen die de directie voor de scholen maakt.

In enkele gevallen stemt de directie in met een plan, in andere gevallen vraagt de directie om advies bij het invoeren van plannen. De DR mag het bevoegd gezag altijd om informatie vragen over het gevoerde beleid.
De vergaderingen van de DR zijn eens in de 6-7 weken en zijn openbaar. Iedereen is welkom als toehoorder. Ook de notulen zijn openbaar. De leden worden middels verkiezingen gekozen. Aan het begin van het schooljaar wordt er een jaarplanning opgesteld en aan het eind van het jaar volgt een jaarverslag.

Het personeel wordt vertegenwoordigd door:
Professor Burgerschool
Annemarie Rotteveel
Alexander Roozendaalschool
Max van Boxel (secretaris)
Dicle Gok
Esther Molenaar
Ambulante Dienst
Olga Jansen

De ouders worden vertegenwoordigd door:
Osama Debana (voorzitter)
Mohamed Ibrahim
Judith Janssen-Steenberg
<Plaats vacant> Alexander Roozendaalschool
<Plaats vacant> Professor Burgerschool
<Plaats vacant> Ambulante Dienst

Voor vragen kunt u mailen naar  dmr-burgerschool@viertaal.nl of dmr-ars@viertaal.nl

Schooljaar 2020-2021