Wanneer heb je gehoorverlies?

Je hebt gehoorverlies als je slechthorend of doof bent. Gehoorverlies kan verschillende oorzaken hebben. Het wordt meestal uitgedrukt in decibel (dB) en ingedeeld in verschillende categorieën. We helpen kinderen en jongeren die slechthorend zijn. Ook kinderen en jongeren die technisch doof zijn, maar slechthorend functionerend zijn kunnen binnen ons onderwijs terecht. Hierbij is het van belang dat zij kunnen functioneren in een omgeving waar gesproken Nederlands ondersteund wordt met gebaren.

Categorieën van gehoorverlies:
 • 0-20 decibel: normaal gehoor
 • Verlies van 20-40 decibel: licht gehoorverlies
 • Verlies van 40-60 decibel: matig gehoorverlies
 • Verlies van 60-90 decibel: ernstig gehoorverlies
 • Verlies van > 90 decibel: zeer ernstig gehoorverlies/doofheid
Oorzaak van gehoorverlies

Slechthorendheid of doofheid kan veel oorzaken hebben. Gehoorverlies is soms erfelijk, maar kan ook komen door gehoorschade, het gebruik van medicijnen, een ziekte of syndroom, een geleidingsprobleem of ouderdom. Soms is de oorzaak niet te achterhalen.

HOE HERKEN IK SLECHTHORENDHEID?

Soms is het lastig om slechthorendheid te herkennen. Een slechthorend kind wil niet opvallen en het kan lijken alsof het kind ongehoorzaam of verlegen is. 

SIGNALEN VAN SLECHTHORENDHEID
 • Het kind is erg druk of stil.
 • Het kind vraagt vaak om herhaling.
 • Het kind reageert niet, vooral als er geen oogcontact is.
 • Het kind zet de televisie of muziek hard.
 • Het kind heeft een vertraagde taal- of spraakontwikkeling.
 • Het kind reageert net iets later (kijkt eerst naar de anderen).
 • Het kind mist meer informatie als het druk is.
 • Het kind begrijpt niet goed wat je zegt of doet iets anders dan je vraagt.
 • Het kind is vaak verkouden of moe of heeft hoofdpijn.
ALS SLECHTHORENDHEID LAAT ONTDEKT WORDT

Het is belangrijk dat een slechthorend kind snel goede ondersteuning krijgt. Wordt slechthorendheid niet of laat ontdekt, dan heeft dit grote gevolgen voor de taal- en spraakontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling. Het kind krijgt niet alles mee op school en kan erg onzeker worden.