Voor ouders

Samen met ouders

Op de Professor Burgerschool geloven wij dat de samenwerking met ouders van groot belang is voor de ontwikkeling van het kind. Het is bewezen dat wanneer ouders en school goed samenwerken, de resultaten van het kind beter zijn. U bent als ouder dan ook altijd welkom op school. We gaan graag met u in gesprek over het onderwijs en de ontwikkeling van uw kind. Ook waarderen we het als ouders een bijdrage leveren aan activiteiten in en buiten de klas, zoals een cultureel uitje of theemiddag.

Ouderbetrokkenheid 3.0

Aankomend jaar gaan wij aan de slag met “ouderbetrokkenheid 3.0”. We gaan samen met ouders een visie op ouderbetrokkenheid schrijven. We starten het jaar met een nieuwjaarsreceptie en de leerkracht stemt de samenwerking met elke ouder af in een communicatieplan op maat. U bent welkom in het oudercafé of om verteltassen te maken. Ook kunt u deelnemen aan de ouderraad of de deelmedezeggenschapsraad. Zo hopen wij dat u zich welkom en betrokken voelt bij de ontwikkeling van uw kind, ook al staat de school vaak niet dichtbij huis en bent u niet elke dag op school.

Praktische informatie en downloads

Jaarplan 2023-2024 SO Amsterdam

Schoolgids 2023-2024

Aanvraag verlof

Hier vindt het formulier voor de aanvraag van verlof voor uw kind.

Deelmedezeggenschapsraad

De DeelRaad (DR) VierTaal SO Amsterdam vertegenwoordigt medewerkers en ouders. Deze ouder- en personeelsgeleding gaan in overleg met de directie. De DR kijkt mee met de plannen die de directie voor de scholen maakt.

Lees verder

Ouderparticipatiegroep

De ouderparticipatiegroep (OPG) helpt bij het organiseren van veel activiteiten die van een goede school ook een leuke school maken.

Lees meer

Klachtenregeling

Een goede samenwerking met ouders, verzorgers en samenwerkende partners vinden we erg belangrijk. Maar wat gebeurt er als we het niet eens zijn met elkaar en er samen niet uitkomen? Daar heeft Stichting VierTaal een klachtenregeling voor. In deze klachtenregeling leest u hoe u een klacht indient en wat wij hiermee doen.

Ga verder naar de website van Stichting VierTaal

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Ter bescherming van de privacy van leerlingen, hun ouders en medewerkers betracht Stichting VierTaal de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Op onze administratie is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit betekent onder andere dat de gegevens door ons worden beveiligd en dat de toegang tot de administratie is beperkt tot alleen personeel die de gegevens strikt noodzakelijk nodig heeft.

Lees meer op de website van Stichting VierTaal