Praktische informatie en jaarkalender

Hieronder vindt u praktische informatie over de Professor Burgerschool, zoals diverse aanvraagformulieren, onze schoolgids en het jaarplan. In de agenda kunt u de vakantiedagen, studiedagen en andere bijzondere dagen.

Schooltijden

Maandag 8.30 uur tot 14.00 uur
Dinsdag 8.30 uur tot 14.00 uur
Woensdag 8.30 uur tot 14.00 uur
Donderdag 8.30 uur tot 14.00 uur
Vrijdag 8.30 uur tot 14.00 uur

Ziekte

Is uw kind ziek? Bel dan vóór 9.00 uur naar: 020 – 346 02 30
Maakt u gebruik van schoolvervoer? Vergeet het niet ook aan hen door te geven!

Bezoek aan de dokter

Afspraken met doktoren, fysiotherapeuten, ziekenhuis, tandarts, etc. moet je
zoveel mogelijk buiten schooltijd plannen. Als dat niet kan, dan graag doorgeven aan je groepsleerkracht.

Verlof buiten de schoolvakantie

Voor bijzondere omstandigheden kan extra verlof worden verleend door de directie van de school. Het mogen echter niet meer dan 10 dagen per schooljaar zijn en er moet sprake zijn van een dringende noodzaak. Vraag het formulier op bij de administratie of download het van de website van de gemeente.

Klacht

Kijk op de website van VierTaal voor de klachtenprocedure. Hier vindt u ook de gegevens van de vertrouwenspersoon (contactpersoon) van de school.

Jaarkalender

In onderstaande lijst vindt u alle schoolvakanties en studiedagen van schooljaar 2023-2024.

Eerste schooldag maandag 4 september 2023

Vakanties schooljaar 2023-2024
Herfstvakantie Maandag 23 oktober t/m vrijdag 27 oktober 2023
Kerstvakantie Vrijdag 22 december 2023 t/m vrijdag 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie Maandag 19 februari t/m vrijdag 23 februari 2024
Pasen Vrijdag 29 maart t/m maandag 1 april 2024
Meivakantie (incl. Hemelvaart) Maandag 29 april t/m vrijdag 10 mei 2024
Tweede Pinksterdag Maandag 20 mei 2024
Junivakantie Maandag 10 juni t/m vrijdag 14 juni 2024
Zomervakantie Vrijdag 19 juli t/m vrijdag 30 augustus 2024

Studiedagen
Maandag 18 september 2023
Maandag 2 oktober 2023
Maandag 22 januari 2024, alleen de groepen: Blauw, Geel en Oranje zijn vrij
Woensdag 24 januari 2024, alleen de groepen: Groen, Paars en Rood zijn vrij
Vrijdag 16 februari 2024
Woensdag 20 maart 2024
Dinsdag 9 april 2024
Maandag 27 mei 2024, alleen de groepen: Groen, Paars en Rood zijn vrij
Woensdag 29 mei 2024, alleen de groepen: Blauw, Geel en Oranje zijn vrij

Praktische informatie en downloads

Jaarplan 2023-2024 SO Amsterdam

Schoolgids 2023-2024

Jaarplan SO Amsterdam 2021-2022

Schoolgids 2021-2022

Aanvraag verlof

Hier vindt het formulier voor de aanvraag van verlof voor uw kind.

Protocol informatievoorziening gescheiden ouders

Pestprotocol

Klachtenregeling Stichting VierTaal