Praktische informatie en jaarkalender

Hieronder vindt u praktische informatie over de Professor Burgerschool, zoals diverse aanvraagformulieren, onze schoolgids en het jaarplan. In de agenda kunt u de vakantiedagen, studiedagen en andere bijzondere dagen.

Schooltijden

Maandag 8.30 uur tot 14.00 uur
Dinsdag 8.30 uur tot 14.00 uur
Woensdag 8.30 uur tot 14.00 uur
Donderdag 8.30 uur tot 14.00 uur
Vrijdag 8.30 uur tot 14.00 uur

Ziekte

Is uw kind ziek? Bel dan vóór 9.00 uur naar: 020 – 346 02 30
Maakt u gebruik van schoolvervoer? Vergeet het niet ook aan hen door te geven!

Bezoek aan de dokter

Afspraken met doktoren, fysiotherapeuten, ziekenhuis, tandarts, etc. moet je
zoveel mogelijk buiten schooltijd plannen. Als dat niet kan, dan graag doorgeven aan je groepsleerkracht.

Verlof buiten de schoolvakantie

Voor bijzondere omstandigheden kan extra verlof worden verleend door de directie van de school. Het mogen echter niet meer dan 10 dagen per schooljaar zijn en er moet sprake zijn van een dringende noodzaak. Vraag het formulier op bij de administratie of download het van de website van de gemeente.

Klacht

Kijk op de website van VierTaal voor de klachtenprocedure. Hier vindt u ook de gegevens van de vertrouwenspersoon (contactpersoon) van de school.

Praktische informatie en downloads

Jaarplan SO Amsterdam 2021-2022

Schoolgids 2021-2022

Aanvraag verlof

Hier vindt het formulier voor de aanvraag van verlof voor uw kind.

Protocol informatievoorziening gescheiden ouders

Pestprotocol

Klachtenregeling Stichting VierTaal