Ouderparticipatiegroep

De ouderparticipatiegroep (OPG) helpt bij het organiseren van veel activiteiten die van een goede school ook een leuke school maken.

De OPG bestaat uit ouders van leerlingen uit verschillende groepen. Vanuit het team zijn twee teamleden coördinator en contactpersoon voor de OPG. Zij wonen ook de vergaderingen bij. De OPG vergadert en komt met suggesties en ideeën over de planning van activiteiten die de school aanlevert. Bij iedere activiteit is een ouder uit de OPG betrokken.

Ouderfonds

Het beheren, incasseren en begroten van de ouderbijdrage in een eigen Stichting is een belangrijke taak van de onafhankelijke oudercommissie. De penningmeester beheert het ouderfonds. Dit fonds wordt gevoed door een vrijwillige bijdrage van ouders. Hiermee worden enkele schoolactiviteiten zoals Sinterklaas, Kerst en het afscheidsfeest van groep 8 ondersteund.

Het begroten en uitgeven van de ouderbijdrage gaat in overleg met de school en op basis van een planning van activiteiten die de school aanlevert.