Inrichting van het onderwijs

Inrichting van het onderwijs

Op de Professor Burgerschool werken wij in 3 verschillende bouwen; onderbouw (peuters, groep 1-2 en 3), middenbouw (groep 4 en 5) en bovenbouw (groep 6 t/m 8).

Op de Professor Burgerschool werken wij in 3 verschillende bouwen; onderbouw (peuters, groep 1-2 en 3), middenbouw (groep 4 en 5) en bovenbouw (groep 6 t/m 8).

Binnen de bouwen staat gedeelde verantwoordelijkheid centraal waarbij de leerkrachten en onderwijsondersteuners samen verantwoordelijk zijn voor het onderwijs aan een groep leerlingen. Er wordt in de verschillende bouwen veel met en van elkaar geleerd. De kinderen krijgen de instructie op hun eigen niveau. 

De leerlingen zijn (mede)eigenaar van hun leerproces. Wij activeren dit eigenaarschap doordat leerlingen weten aan welke doelen zij werken en hoe zij die doelen gaan realiseren. Onze leerlingen worden gestimuleerd en hen wordt geleerd om te evalueren en te reflecteren op gestelde doelen. Wij werken hierbij volgens de aanpak Continu verbeteren. Dit is een aanpak waarbij het eigenaarschap van kinderen vergroot wordt. Kenmerkend voor Continu verbeteren is de mate waarin leerlingen expliciet betrokken worden bij hun onderwijs. Samen met de leerkracht en onderwijsondersteuner werken ze aan resultaten door met elkaar een missie op te stellen, door gezamenlijke afspraken te maken en doelen te formuleren (gemeenschappelijke en individuele). Iedere leerling kan de eigen vorderingen bijhouden in een portfolio. Er worden leerling geleide oudergesprekken gevoerd, zodat wij een open dialoog met kind én ouder(s) hebben over het werk op school. Op de Professor Burgerschool noemen we deze aanpak ‘Doelgericht Werken’.