Leerlingpopulatie

Leerlingpopulatie

De Professor Burgeschool biedt speciaal onderwijs aan leerlingen met een auditieve beperking in de leeftijd van 2,6 t/m 13 jaar.

De leerlingen van de Professor Burgerschool hebben één gemeenschappelijk kenmerk: slechthorendheid. Op basis van audiologisch onderzoek is een gehoorverlies vastgesteld tussen 35 en 80 decibel bij het beste oor zonder gehoortoestel. Leerlingen met een groter gehoorverlies kunnen ook bij ons geplaatst worden mits de leerling, wat betreft de communicatie,  aangewezen op het gesproken Nederlands aangevuld met ondersteunende gebaren.

Er is sprake van een beperking in de onderwijsparticipatie die blijkt uit een leerachterstand of een zeer geringe communicatieve redzaamheid. Al onze leerlingen hebben een (zeer) intensieve begeleiding van de talige en communicatieve ontwikkeling nodig. Het is daarbij van essentieel belang dat de leerstof in veel gevallen gevisualiseerd wordt en ondersteund met gebaren wordt aangeboden. Belangrijk is ook het gebruik van de geavanceerde apparatuur (solo-apparatuur) op het gebied van spraakversterking.

Er is extra aandacht voor de sensomotorische ontwikkeling van een aantal leerlingen vanwege hun zintuiglijke beperkingen. De aanpak hiervan is multidisciplinair (logopedist, fysiotherapeut, groepsleerkracht). De leerlingen op onze school hebben een intelligentiequotiënt van minimaal 70. Daarnaast vormen onze leerlingen een afspiegeling van de Nederlandse bevolking.

De kleinschaligheid van de school (tussen de 60-70 leerlingen, verdeeld over drie verschillende Units; onderbouw Unit, middenbouw Unit en een bovenbouw Unit). Soms worden wij genoodzaakt, door uitstroom of aanmelding, in januari nieuwe stam- en instructiegroep samenstellingen te maken. Dit gaat nooit ten koste van de kwaliteit van het onderwijs. 

Veel leerlingen verlaten de school tussentijds (30-40%), voordat ze naar het voortgezet onderwijs gaan. Zij vervolgen hun schoolloopbaan dan in het (speciaal) basisonderwijs of op een andere school voor speciaal onderwijs.

Naast de leerlingen met een intensief onderwijsarrangement, worden ongeveer 30 leerlingen ambulant begeleid op (speciale) basisscholen in de regio. Zij beschikken over een medium of licht onderwijsarrangement en kunnen het regulier onderwijs met ondersteuning volgen.