Onderwijsaanbod

Onderwijsaanbod

Op de Professor Burgerschool zijn we trots op ons onderwijs. We zijn een school en zien het als onze opdracht om goed en passend onderwijs te bieden voor onze leerlingen. We doen dit door bewuste keuzes te maken in ons aanbod en aanpak.

De leerkrachten verzorgen het onderwijs- en ondersteuningsaanbod in maximaal drie niveaugroepen.

De belangrijkste leerlijnen (vakken) zijn:

– Taal

– Lezen

– Spelling

– Rekenen

– Sociaal­ emotionele vorming

– Expressie (muziek en beeldende vorming)

– Bewegingsonderwijs

– Wereldoriëntatie (natuur, wetenschap en techniek)

We werken aan deze vakgebieden aan de hand van de SLO-doelen. Naast de methoden worden ICT en 21e eeuws leren zoveel mogelijk geïntegreerd in het onderwijs en wordt o.a de digitale ondersteuning/ software horend bij het vak of methode ingezet in alle leerjaren.