Schoolstandaard en (tussentijdse) uitstroom

Schoolstandaard en (tussentijdse) uitstroom

Op de Professor Burgerschool is in het kader van de ontwikkeling naar opbrengstgericht werken een schoolstandaard vastgesteld. Daarin beschrijven we naar welke niveaus we met ons onderwijs toe werken. Hierin onderscheiden we leerroute 1 (VMBO-T/HAVO/VWO), leerroute 2 (VMBO-BB/KB) en leerroute 3 (PRO).

De schoolstandaard is gebaseerd op de gemiddelde populatie en daarmee het aanbod van de school. Met deze schoolstandaard beschrijven wij naar welke niveaus wordt toegewerkt. Dit zien wij als didactische insteek van de school. We streven naar VMBO-basisberoepsgerichte/kaderberoepsgerichte leerweg voor 75% van onze leerlingen. Wij noemen dit ook onze voldoende standaard (leerroute 2). Naast de voldoende standaard maken wij het onderscheid tussen de gevorderde standaard (VMBO-T, HAVO, VWO) en een minimumstandaard (PRO=Praktijk Onderwijs).

Naast de didactische insteek heeft de Professor Burgerschool ook een schoolstandaard op ‘sociale en maatschappelijke competenties’ en ‘Leren Leren’. 

Voor alle leerlingen wordt een verwachte uitstroombestemming na groep 8 bepaald. Het onderwijs en de eventuele ondersteuning aan de leerlingen wordt op deze uitstroombestemming aangepast. 

De leerling wordt jaarlijks gevolgd en besproken tijdens de OPP-besprekingen waarbij gekeken wordt naar het functioneringsniveau ten opzichte van het onderwijsaanbod. Na groep 5  wordt de uitstroombestemming opnieuw vastgesteld. Uiteraard wordt er bij de keuze voor de verschillende leerroutes, naast het functioneringsniveau ook gekeken naar werkhouding, sociaal emotionele ontwikkeling, leren leren en intelligentie profiel. Het ontwikkelingsperspectief kan gedurende de resterende schooljaren eventueel aangepast worden.

Het streven is, om waar mogelijk leerlingen na een verblijf van enkele jaren op de Professor Burgerschool, met of zonder ondersteuning van ambulante begeleiding, weer terug te plaatsen in het regulier basisonderwijs. 

Voor een uitgebreide beschrijving van onze resultaten en einduitstroom verwijzen wij naar de schoolgids die u bij de Downloads kunt vinden.