Fysiotherapie

Fysiotherapie

Kinderfysiotherapie is erop gericht om de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind te vergroten, zodat het kind beter kan functioneren in zijn omgeving.

Uit onderzoek is gebleken dat motorische ontwikkelingsproblemen veel voorkomen bij slechthorende kinderen, vooral op het gebied van statische en dynamische balans. Vooral slechthorende kinderen met vestibulaire dysfunctie (verminderde functie van het evenwichtsorgaan) hebben problemen met balansvaardigheden. Door het spelenderwijs oefenen van balans)vaardigheden en het aanleren van compensatie strategieën kunnen de motorische vaardigheden van het kind verbeteren. Een motoriektest kan uitwijzen of er
sprake is van motorische problemen. Ook hebben slechthorende kinderen soms problemen op het gebied van sensorische informatieverwerking. Sensorische informatieverwerking betekent eigenlijk: horen, zien, proeven, ruiken, voelen. De zintuigen bestaan afzonderlijk van elkaar, maar moeten als een geheel functioneren. Bij sommige kinderen werken de zintuigen niet goed samen. Zij hebben dan sensorische informatieverwerkingsproblemen. Prikkels komen sterker binnen, of juist minder sterk. Als gevolg daarvan reageert het kind anders op de omgeving. Dit kan zich uiten in hun gedrag; ze worden bijvoorbeeld snel boos of ze zijn onhandig. Om te beoordelen over er sprake is van sensorische informatieverwerkingsproblemen kan door de ouder(s) een
vragenlijst worden ingevuld en kunnen observaties gedaan worden. In de therapie wordt gebruik gemaakt van spelmateriaal dat de verwerking van zintuiglijke informatie stimuleert.