Logopedie

Logopedie

Op de Professor Burgerschool krijgen de leerlingen intensieve logopedische behandeling en begeleiding.

De prioriteit van de logopedie ligt in de onderbouw. De logopedist werkt nauw samen met de leerkracht en onderwijsondersteuner. De logopedie is geïntegreerd in ons onderwijs: logopedie en onderwijs versterken elkaar. Elke leerling wordt in groepsverband en/of individueel ondersteund bij het verbeteren van hun spraak-/taalontwikkeling.
De logopedische behandelingen zijn toegespitst op de individuele behoefte van elke leerling. Wanneer nodig worden andere disciplines betrokken bij de behandeling. Binnen ons onderwijs staan de volgende onderdelen op taalgebied centraal en maken deel uit van alle logopedische behandelingen die gegeven worden:

Taalproductie

  • articulatie (spraak), woordenschat, zinsbouw en verhaalopbouw.

Taalbegrip

  • begrijpen van woorden, zinnen en verhalen, hoortraining en auditieve vaardigheden.

Taalgebruik

  • communicatieve vaardigheden en conversatie vaardigheden.

Psycho-educatie

  • het begeleiden van de leerlingen in het omgaan met hun slechthorendheid en hoorapparaten.